Privacybeleid


GameID is de door veel online casino’s (vergunnninghouders) de gekozen partij om de wettelijke regels rondom toegang en registratie (onboarding) na te kunnen leven. Via het platform van GameID worden de persoonsgegevens die vergunninghouders van hun klanten gevalideerd en wordt de toets uitgevoerd op het CRUKS-register. Het CRUKS-register staat voor Centraal register uitsluiting kansspelen. Spelers die minimaal zes maanden niet meer willen gokken op Nederlandse goksites, speelhallen en casino’s. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Kansspelautoriteit, www.kansspelautoriteit.nl. 

Wanneer u bij een Vergunninghouder de onboarding procedure doorloopt kunt u aan GameID toestemming geven om uw persoonsgegevens te bewaren, wanneer u voor een andere Vergunninghouder opnieuw uw persoonsgegevens dient te valideren in het kader van toegang. Dan zijn deze gegevens meteen beschikbaar voor de onboarding. Hiervoor vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

De Algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing zowel op de Vergunninghouders als GameID. GameID verzorgt de onboarding voor de Vergunninghouders. Vergunninghouders verwerken hiervoor uw persoonsgegevens, als Verwerker schakelen zij GameID in. 

GameID: Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke
Met de privacy statement informeert GameID op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt.

GameID als Verwerker
GameID als Verwerkingsverantwoordelijke Vergunninghouders gebruiken de diensten van GameID om speler te onboarden. De Wet op de kansspelen schrijft voor om de persoonsgegevens van de speler te valideren en na te gaan of de speler in het CRUKS-register is opgenomen. Tijdens het onboarden ontvangt de speler een nummer en toegang. GameID levert de infrastructuur hiervoor en verwerkt de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Tijdens het onboarden wordt de speler de mogelijkheid geboden door GameID om de ingegeven persoonsgegevens, zonder Burger Service Nummer (BSN), te bewaren voor het onboarden bij andere Vergunninghouders. Hiervoor zal uitdrukkelijk toestemming gevraagd door GameID. Alleen uw BSN, dat mag niet door GameID voor toekomstige onboardingsprocedures worden vastgelegd. 

Wanneer u een vraag heeft over de bescherming van persoonsgegevens door GameID is het noodzakelijk om eerst vast te stellen of GameID een Verwerkingsverantwoordelijke is. Want vragen kunnen alleen worden beantwoord door de verwerkingsverantwoordelijke.

Als het gaat om vragen aan GameID als Verwerker dan zal GameID u door verwijzen naar de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke, zoals een vergunninghouder. Wilt u weten op welke wijze een vergunninghouder met uw persoonsgegevens omgaat, raadpleeg dan het privacy statement of privacyverklaring op de website van de betreffende vergunninghouder

GameID als Verwerkingsverantwoordelijke
GameID is gevestigd aan de Hugo de Vriesstraat 32, 2152 CT, Nieuw-Vennep, servicedesk@gameid.nl, +31 (0)88 835 7000 en is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u contact met GameID als Verwerker dan kunt u dezelfde contactgegevens gebruiken.

Het is voor GameID belangrijk dat de persoonsgegevens recent en juist zijn, alleen dan kan GameID haar werkzaamheden verrichten. Grondslagen en doeleinden van verwerking GameID verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende grondslagen en voor de volgende doeleinden:

Grondslag toestemming
Als de speler gebruik wil maken van het bewaren van persoonsgegevens voor een volgende onboardingsprocedure, dan zal daarvoor in de procedure toestemming worden gevraagd. Op basis van de wettelijke grondslag toestemming zullen de persoonsgegevens worden verwerkt. In het geval er uitdrukkelijke toestemming nodig is zal die worden gevraagd. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. 

Doeleinden

De doeleinden zijn: 

  1. Het faciliteren van onboarding bij Vergunninghouders door middel van het aanvullen van eerder gebruikte gegevens; 
  2. Het vaststellen van de identiteit aan de hand van een legitimatiebewijs. 
  3. Verder zal GameID u periodiek verzoeken om de juistheid van uw gegevens te controleren.


Toestemming intrekken
De speler kan de aan GameID gegeven toestemming zelf altijd intrekken, neem hiervoor contact op met GameID.

Welke persoonsgegevens verwerkt GameID?
GameID verwerkt persoonsgegevens die door uzelf aan GameID verstrekt zijn. 

Categorie van gegevens
Spelers
Voor- en achternaam: Ja
Adres: Ja
Geboortedatum: Ja
Telefoonnummer: Ja
E-mail: Ja
Scan paspoort: Ja
Resultaat persoonsvalidatie: Ja
Burgerservicenummer (BSN): Nee
CRUKS-nummer: Nee

Geautomatiseerde besluitvorming
GameID hanteert, met uw toestemming, een geautomatiseerde procedure om de identiteit aan de hand van een legitimatiebewijs vast te stellen. Indien u het met het resultaat van voorgaande procedure niet eens bent, neemt u dan contact op met GameID via servicedesk@gameid.nl.

Hoe lang bewaart GAMEID persoonsgegevens?
GameID bewaart de gegevens voor een periode van vijf jaar na het laatste gebruik in een onboardingsprocedure.

Delen van persoonsgegevens met derden
GameID verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als u daarvoor toestemming heeft gegeven of wanneer een wettelijk voorschrift GameID tot verstrekken daarvan verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken
GameID gebruikt functionele en analytische cookies, zonder profielen van bezoekers van de website op te bouwen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GameID gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De website gameid.nl wisselt geen informatie uit met het GameID platform.

Bij het eerste bezoek aan de GameID website heeft GameID u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u indien wettelijk noodzakelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, maken van bezwaar, recht op gegevensoverdracht, blokkering. 
Eenieder over wie GameID als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht, waardoor u de gegevens die GameID verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen.

Wilt u uw gegevens bij GameID in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen verplichtingen.

Beveiliging
GameID neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, tegen te gaan. GameID verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat door grote drukte de website niet of beperkt toegankelijk is, als onderdeel van beveiliging.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met GameID via servicedesk@gameid.nl.

GameID als Verwerker
Het vorenstaande is van toepassing wanneer GameID zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. GameID verricht verder werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. Het is aan de opdrachtgever / Vergunninghouder om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en GameID de Verwerker. Het privacy statement van GameID is in dat geval niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement.

Vragen en klachten
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over de privacy statement van GameID of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door GameID, dan kunt u deze richten aan servicedesk@gameid.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijzigingen
GameID behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien GameID een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop GameID uw persoonsgegevens verwerkt, zoals het wijzigen van de doelstelling, dan zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd. 

 

Cookies

Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

reCAPTCHA

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing