ISO certificering

GameID is een dienst van Communicatie Data Diensten Nederland, oftewel CDDN. Ons doel is om data eerlijk, transparant, met respect voor de consument én volledig conform de Europese regelgeving beschikbaar te maken. Wij vinden het belangrijk dat de consument zelf controle heeft over zijn gegevens en ook zelf bepaalt met wie de gegevens worden gedeeld.

Onze ideeën over hoe eerlijk en transparant om te gaan met privacygevoelige informatie wordt ondersteund door een ISO 270001 certificering. Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. In deze standaard staat beschreven hoe we procesmatig om gaan met het beveiligen van privacygevoelige informatie. ISO/IEC 27001, onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie, is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).

Jaarlijks wordt er een controle uitgevoerd waarbij getoetst wordt of onze systemen nog voldoen aan alle certificeringseisen.